VA SYD
Arbete med rör

Hur hittar man en bakterie i 55 mil ledningar?

Den 10 april kunde VA SYD häva den månadslånga kokningsrekommendationen för delar av Lund. Nu vet vi vad som orsakade problemen.

Var kom bakterierna ifrån?

Problemet har uppstått i samband med ett ledningsarbete i december 2016. VA SYD hittade en stärkelseprodukt i form av en vit fast massa, som senare visade sig vara vetemjöl, i det aktuella röret. 

I vissa fall används potatismjöl för att absorbera vatten i samband med svetsning av ledningar. Mängden potatismjöl beror på hur stor tillrinningen är. Efter utförd svetsning spolas potatismjölet ut i närliggande brandpost inom det avstängda ledningsområdet. I arbetet med den aktuella ledningen har vetemjöl använts istället för potatismjöl. I det här fallet har mjölet inte spolats ut ordentligt, utan istället fastnat som en klump i röret. Massan är borttagen men partiklar hade fastnat längs med röret under en sträcka på några 100 meter och fortsatte orsaka problem. 

VA SYD har, som en försiktighetsåtgärd, beslutat att potatismjöl eller andra organiska material fortsatt inte får användas i samband med arbeten på dricksvattenledningar. Kravet tillämpas på såväl VA SYDs egen personal som externa entreprenörer.

Det har varit en tuff tid med stora påfrestningar för lundaborna. Det känns därför bra att vi nu har hittat orsaken till problemet och hur detta kunde hända, säger Karin Fernström, avdelningschef på  Ledningsnätsavdelningen på VA SYD. 

Varför upptäcktes inte bakterier förrän i mars?

Det tog några månader innan bakterierna vuxit till sig och påverkade vattnet. Denna utveckling tog längre tid eftersom det var vinter och förhållandevis låga temperaturer. Det fanns alltså inte bakterier i vattnet förrän i mars.

Vad händer nu? 

Ledningen är åter tagen i drift. VA SYD fortsätter med utökad provtagning ytterligare en tid som en försiktighetsåtgärd. VA SYD har anlitat en extern part för att utvärdera händelsen. 

Kan det hända igen?

Det går aldrig att hundraprocentigt garantera sig mot att oönskade händelser inträffar, men det är väldigt ovanligt att sådant här inträffar.

– Som tur är är det här en ovanlig händelse, säger Karin Fernström. Vi har sett över alla rutiner för att ytterligare minimera risken för att något liknande kan hända igen.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa