Magnus Ek, VA SYD

Dricksvattnet säkras i Eslöv

Just nu byggs den så kallade tryckstegringsstationen på Lapplandsvägen i Eslöv om. Det betyder säkrare tillgång till dricksvatten för Eslövsborna i framtiden.

Tryckstegringsstationen är en central del av dricksvattenförsörjningen i tätorten. Hit, till den underjordiska vattenreservoar som ligger i anslutning till stationen, kommer allt Eslövs dricksvatten från småländska sjön Bolmen via Ringsjöverket i Stehag. För att få vattnet från reservoaren ut i ledningarna och till vattentornet måste trycket höjas. Det sker med hjälp av ett antal pumpar i stationen. Dessa är gamla och energikrävande och kan dessutom bara pumpa vatten från reservoaren.

– Med nya pumpar och en del ledningsarbete kommer vi kunna ta vatten direkt från den inkommande ledningen. Det sparar energi, ökar tryggheten i systemet och underlättar vid service och underhåll, säger Magnus Ek, tillförordnad chef för Dricksvattenavdelningen VA SYD.

Reservkraft installeras

Det är ett komplext nybygge som sker på Lapplandsvägen. I den första etappen rivs det gamla vattenverket som tidigare låg i samma byggnad. Därefter byggs en helt ny byggnad och nya pumpar och ledningar installeras. Under tiden fortsätter de gamla pumparna att hålla trycket uppe i nätet.

I en andra etapp stängs de befintliga pumparna av och det som är kvar av den gamla anläggningen rivs. I den etappen kommer ett reservkraftaggregat att installeras som säkerställer driften av anläggningen vid eventuella strömavbrott.

– Det är en viktig del i ombyggnaden, det gör dricksvattensystemet mindre sårbart.

Även mobila reservkraftaggregat kommer placeras i ett helt nytt garage i den nya byggnaden.

– På så sätt får också orterna runtom i kommunen glädje av ombyggnaden. Om det blir strömavbrott kommer vi kunna få ut reservkraft till våra anläggningar så att våra kunder fortfarande har vatten i kranen. 

Dubbla anslutningar

En annan viktig förstärkning av dricks-vattennätet är att ytterligare en anslutningspunkt från Sydvattens ledning planeras för Eslövs centralort. Idag kommer allt vatten in via reservoaren på Lapplandsvägen.

– Det tryggar leveransen än mer. Om något händer kopplat till reservoaren är försörjningen ändå säkrad via den nya anslutningen, förklarar Magnus Ek.

Det är inte bara på och kring stationen på Lapplandsvägen det sker förbättringar av dricksvattennätet i Eslöv. Även Marieholm får nu en ny tryckstegringsstation. Och de grävda brunnar som förser Billinge och Stockamöllan med dricksvatten kan snart vara historia.

– Vi tittar på att bygga ledningar från Ringsjöverket direkt till de orterna. Men det kommer nog att dröja två-tre år innan det är klart, säger Magnus Ek. 

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa