I Burlöv, delar av Eslövs kommun (Harlösa, Löberöd), delar av Lunds kommun (Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby, samt delar av Södra Sandby) och Malmö kan grumligt och missfärgat vatten i kranen förekomma de närmaste dygnen. Vattnet håller dock fortsatt godkänd vattenkvalitet. 

Anledningen är ett tekniskt fel i en del av Vombverket som drivs av Sydvatten, natten till tisdagen 11 oktober. Felet medförde att det vatten som pumpades ut på ledningsnätet innehöll högre halter än normalt av järn och mangan. Under en kortare tid doserades även monokloramin i högre halter än normalt. Trots det inträffade håller vattnet godkänd kvalitet.

Om ditt vatten blir missfärgat bör du undvika att tvätta vittvätt, som annars kan bli missfärgad. 

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process. 

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten rekommenderas att vattenbyte inte genomförs de närmaste dagarna.

Det kommer att dröja som längst tre dygn innan det missfärgade vattnet har spolats ut ur ledningsnätet. Vi tar kontinuerligt prover för att följa upp värdena och försäkra oss att vattnet håller godkänd kvalitet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på 040 - 635 10 00 eller via kund@vasyd.se