Östra torn i Lund

Inkoppling till Lunds vattentorn kräver extra sparsamhet med vattnet

Den 16 juni genomför VA SYD ett stort ledningsarbete i Lund som kan påverka vattentillförseln. För att säkra att allt går som planerat ber vi boende i Lunds kommun att vara extra sparsamma med vattnet under helgen.

Som en del av arbetet med spårvägen i Lund genomförs flera VA-arbeten på olika platser. Den 16 juni ska en stor inkoppling mot vattentornet ske som kan påverka dricksvattentillförseln under cirka ett dygn.

För att säkra att allt går bra under inkopplingstillfället ber vi boende i Lund att vara extra sparsamma med vattnet mellan klockan 18.00 den 15 juni och klockan 08.00 den 17 juni. 

  • Undvik att vattna gräsmattan, fylla pooler och dammar och att använda vattenspridare.
  • Tvätta inte bilen just under denna tid.

SMS kommer att gå ut till berörda kunder. Även verksamheter och industrier har blivit informerade och ombeds att vara sparsamma.

Läs mer om hur vi använder SMS och hur vi får tillgång till telefonnummer här.

Tack för att ni hjälper till!

Frågor och svar

Vad går det bra att använda vatten till?

Dricka vatten, duscha, spola i toaletten, diska mm. är såklart okej att göra. Men även vid dessa vardagliga aktiviteter vi uppmuntrar dig att vara sparsam med vattnet. Om alla lundabor till exempel tar en kortare dusch än vanligt under de aktuella timmarna som ledningsarbetet varar, kommer det att hjälpa oss.

 

Hur mycket vatten måste vi spara för att det ska gå bra att göra ledningsarbetet?

Arbetet kommer att gå bra att genomföra om det råder normal dricksvattenförbrukning i Lund med omnejd. De senaste veckorna har dock förbrukningen varit betydligt högre än normalt och det är därför vi går ut med den här uppmaningen.

 

Varför ska vi spara hela helgen?
Vi behöver fylla upp vattentornet och våra andra reservoarer för att ha tillräckligt med vatten när vi stänger huvudvattenledningen. Det är en säkerhetsåtgärd för att försäkra sig om att vattnet räcker till alla under helgen.

Vad händer om vi använder för mycket vatten samtidigt som ledningsarbetet pågår?
Om det används mycket vatten samtidigt som vi gör inkopplingen av ledningen kan du som bor i Lund med omnejd att uppleva att det kommer mindre vatten än normalt ur kranen. Om förbrukningen är väldigt hög måste vi skicka ut dricksvattnet med högre tryck än normalt för att alla ska få vatten i sin kran. Detta ökar i sig risken för vattenläckor i staden.

Kan vattnet ta slut?

Vattnet kommer inte att ta slut, vi fortsätter att leverera vatten till Lunds stad precis som vanligt. Men ledningsarbetet gör att vi behöver stänga av några viktiga huvudledningar inne i staden under de aktuella timmarna. Om det samtidigt går åt väldigt mycket vatten kommer det att vara svårt att upprätthålla normalt tryck och flöde i alla delar av Lund med omnejd.

 

Varför gör ni inte arbetet vid ett bättre tillfälle?

Det aktuella ledningsarbetet har varit planerat under långt tid. Vi har i inväntat svalare väder och att studenterna lämnar stan. Vi genomför arbetet under den tidpunkt i veckan då förbrukningen normalt är som lägst.

 

Varför går inte att bara skicka ut mer vatten i systemet istället?

Lund kommer att förses med dricksvatten precis som vanligt. Men eftersom vi behöver stänga av några viktiga ledningar inne i staden, är vår förmåga att leverera vatten till alla delar av Lunds stad med omnejd lite sämre än normalt. Det kan ställa till problem om det samtidigt används mer vatten än normalt.

 

Varför sätter ni inte ut vattentankar?

Om det råder normal vattenförbrukning i staden, visar våra beräkningar att alla lundabor kommer att ha vatten i kranen precis som vanligt. Problemen uppstår först om det råder högre förbrukning än normalt. Eftersom det innebär en stor insats för våra kunder att behöva hämta vatten från vattentankar, är det bättre att vi hjälps åt att sänka förbrukningen till en normal nivå så att alla har vatten i kranen.

 

Vad händer om det börjar brinna, finns det vatten då?

Vatten till bränder prioriteras alltid. Inför arbetet i Lund har vi haft en nära dialog med Räddningstjänsten Syd för att deras verksamhet ska kunna pågå normalt även under de timmar som vi genomför ledningsarbetet.

 

Vad säger ni till stora verksamheter som använder massor av vatten?

Vi kommer att kontakta alla verksamheter med stor vattenförbrukning i det aktuella området, och uppmana dem att hålla sin vattenförbrukning så låg som möjligt under de aktuella timmarna.

 

Jag bor i den delen av Södra Sandby som får vatten från Dalby, varför ska jag då vara extra sparsam med vattnet?

Om det uppstår ett behov av extra vatten i Södra Sandby under de aktuella timmarna, kommer vi att pumpa in mer vatten från Dalbyhållet och låta hela Södra Sandby ta del av detta vatten. Behöver vi göra detta är det till stor hjälp att förbrukningen är låg i den del av Södra Sandby som normalt får vatten från Dalby.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Berört område i Lund, Flyinge och S Sandby med omnejd