Brandpoströr som sprutar vatten

Risk för missfärgat vatten i Malmö

På grund av en vattenläcka har VA SYD styrt om dricksvattenflödet. Detta kan göra att kranvattnet är missfärgat. Det är inte farligt, spola tills vattnet blir klart igen.

På grund av en vattenläcka tidigare i dag vilket påverkade dricksvattnet i Malmö så har VA SYD styrt om dricksvattenflödet. Det kan medföra temporärt missfärgat dricksvatten i din kran. Det är inte farligt utan spola tills vattnet blir klart igen. Missfärgningen beror på rostutfällningar, det kan vara bra att undvika att tvätta ljusa kläder då de kan bli missfärgade.

Vi vet just nu inte hur länge detta kommer att pågå, följ informationen under driftinformation.

Du kanske även vill läsa