Oxie vattentorn byggdes 1972 och nu har det blivit dags för en invändig renovering av tornet. Arbetet inleds den 28 oktober och färdigställs under våren 2018. Det kommer i perioder att vara trafik av maskiner upp och ner för Observatorievägen, och det kommer att stå byggbodar och containrar inne på vattentornets område.

Under arbetet kommer vattenleveransen att fortgå som vanligt för alla boende i Oxie och fasadens belysning kommer att vara igång.

Preliminär tidplan

1 oktober 2016 Arbetet startar

1 maj 2017 - 15 oktober 2017 Arbetet har uppehåll

15 oktober 2017 Arbetet återupptas

1 maj 2018 Allt beräknas vara klart