Arrangör Malmö Allmänna Idrottsförening, MAI, bjuder löparna på kranvatten vid två vätskekontroller längs med banan och vid start- och målområdet på Stortorget.

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning från branschorganisationen Svenskt Vatten som tilldelas verksamheter och evenemang som väljer bort flaskvatten. Märkningen visar att Midnattsloppet tar ställning för en bättre miljö och väljer kranvatten. Kranvatten kräver inga transporter eller tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är minst 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten.

Läs mer om kranmärkning