Provtagning av drickvatten

Nu häver VA SYD kokningsrekommendationen – vattnet rent i Björnstorp, Fosie och Oxie igen

Nu visar prover att dricksvattnet i Lund och Malmö är helt rent och går bra att dricka igen, precis som vanligt. VA SYD häver därför kokningsrekommendationen i Björnstorp, Lund samt Fosie och Oxie, Malmö. 

Analyserna är klara och flera vattenprover visar att dricksvattnet är helt rent och håller den höga kvalitet som Livsmedelsverket kräver. Det innebär att boende i Björnstorp, Lunds kommun samt Fosie och Oxie, Malmö stad, inte längre behöver koka sitt vatten innan användning utan kan använda dricksvattnet precis som vanligt.

Även vattennivåerna i systemet har återhämtat sig tack vare sparsam vattenanvändning under torsdagskvällen.

–Vi skickar ett stort tack till alla som har hjälpt till att spara på vatten. Det var avgörande för att klara läget när det såg allvarligt ut igår. Nivåerna i både reservoarer och vattentorn samt trycket i ledningsnätet har återhämtat sig fint, säger Josefin Barup, operativ stabschef, VA SYD.

Fortsätt spara vatten

Under tiden läckan lagas och innan ledningen kan driftsättas igen, har Sydvatten något lägre kapacitet. Det innebär att vi uppmanar alla att fortsatt vara sparsamma med dricksvattnet den närmaste tiden.

–Även om den största faran är över, så har vi mindre marginaler än vanligt och det innebär att vi fortsatt måste vara sparsamma med dricksvattnet. Att till exempel tvätta går bra men vi uppmanar till att hushålla med vattnet och inte fylla poolen eller vattna gräsmattan under helgen och kommande vecka, säger Josefin Barup, operativ stabschef, VA SYD.

Kokningsrekommendationen i Svedala kommun pågår fortfarande och information om läget finns på svedala.se och sydvatten.se.

Vad gör vi nu

Sydvatten fortsätter arbetet med att laga läckan, som tidigast kan bli klar under nästa vecka. VA SYD arbetar med fortsatt utökad provtagning och arbete med att gå tillbaka till normal drift.

Bakgrund

På grund av en stor läcka på en ledning från Vombverket, utfärdade VA SYD kokningsrekommendation av dricksvattnet under torsdagen den 13/8. Kokningsrekommendationen gick ut för Björnstorp i Lunds kommun, Fosie och Oxie i Malmö samt flera delar av Svedala. Stora delar av Malmö drabbades också av missfärgat vatten. Kokningsrekommendationen utfärdades eftersom Björnstorp varit utan vatten under natten och Fosie/Oxie troligtvis haft mycket lite vatten i ledningarna. Kokningsrekommendationen var en försiktighetsåtgärd enligt Livsmedelsverkets riktlinjer eftersom bakterier kan växa till när vattnet varit avstängt eller ledningen varit utan tryck.