VA SYD har infört en kokningsrekommendation för följande adresser: Neversvägen 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

Kokningsrekommendationen har uppstått på grund av förhöjda halter av koliforma bakterier (jordbakterier).

Vi arbetar under helgen med att åtgärda problemet, och återkommer på måndag med ny information under driftinformation. Driftinformation hittar du här.

Mer information om kokningsrekommendation och hur du kan använda ditt dricksvatten finner du här.

Vi beklagar det besvär detta innebär, och tackar för tålamodet.