Provtagning av drickvatten

Fara för djur men inte människor att dricka Vombvatten

En häst har dött efter att ha badat och druckit vatten i Vombsjön. Orsaken är troligen cyanobakterier från algblomning. Dessa bakterier är först farliga för människor när man kan se algblomningen med blotta ögat.

Prover tas regelbundet på badvatten i alla badsjöar, däribland Vombsjön. Provtagning görs på e-kolibakterier men inte på cyanobakterier, så kallade blågröna alger, som kan vara hästens dödsorsak. Cyanobakterier är först farliga för människor då det syns för ögat; algblomning. 

Vombsjön är också ytvattentäkt för dricksvatten som Sydvatten renar i Vombverket och som VA SYD sen levererar till större delen av Malmö stad och Burlövs kommun. För att kontrollera driften tar Sydvatten kontinuerligt prover för analyser på råvatten, vatten under beredning och på färdigt dricksvatten.

Har du frågor om ditt dricksvatten med anledning av detta ber vi dig kontakta Sydvatten, 010-515 10 00, och läsa mer på deras webbplats

Innehållsansvarig: webbredaktionen