VA SYD
Billinge

Spolning av dricksvattenledningar i Billinge

14-19 september kommer dricksvattenledningarna i Billinge att spolas. Till detta behövs extra vatten som kommer att köras in med tankbilar i byn.

Som en del av vårt förebyggande arbete för att hela tiden säkerställa kvaliteten av dricksvattnet behöver ledningsnätet spolas ibland. I Billinge kommer VA SYD att spola ledningsnätet med start onsdag 14 september.  I den borra (en slags brunn) som förser Billinge med vatten finns inte tillräckligt med vatten för att genomföra en sådan spolning. För att kunna få tillräcklig och jämn omsättning i ledningsnätet hämtar vi extra vatten från Eslöv. Transporterna kommer att pågå dygnet runt fram till måndag den 19 september och detta kan innebära en del buller som vi ber om ursäkt för.

På grund av spolningen kan också missfärgat vatten förekomma. Missfärgat vatten är inget farligt, missfärgningen består av rostutfällningar. Låt gärna vattnet rinna i din kran tills det blir helt klart.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa