För att öka Ringsjöverkets produktionssäkerhet har en UV-anläggning byggts som förbättrar desinficeringen av dricksvattnet.

Under tiden som arbetet pågår kommer Ringsjöverket att vara i behov av flödesavlastning, vilket innebär att produktionen vid Vombverket kommer att ökas. Det innebär att vattensammansättningen kommer att ändras under en period.

Flödet kommer att ändras onsdag 5 oktober. Flödet ändras då från 100 % leverans från Ringsjöverket till 80 % från Ringsjöverket och 20 % från Vombverket. Återgång till normalläge är planerad till vecka 45 (7-11 november) 2016. Information kommer publiceras på här nedan när vi återgår till normalläge.

Vid omställningen av vatten finns en liten risk för grummel, färg-, smak- och luktförändringar. Låt kranen spola en stund tills det är klart och smakar och luktar bra igen.

  • I Lunds kommun berörs följande kommundelar: Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby samt större delen av Södra Sandby.
  • I Eslövs kommun berörs följande kommundelar: Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby.

Livsmedelsföretag, läkemedelsföretag och sjukhus bör kontrollera de parametrar som är av vikt för respektive process så att vattenbytet inte medför störningar.

För dessa verksamheter (speciellt dialys, hemdialys och beredning av infusionslösningar) är information om monokloramin av vikt. Desinfektionsmedlet, monokloramin, används för att skydda dricksvatten i ledningarna. Det är doserat i en låg dos. Halter på 0,1 mg/l kan normalt förekomma i dricksvatten.

För akvarieägare med fiskar och vattenlevande organismer som tar sitt syre direkt ur vatten kan det vara av intresse att kontrollera de parametrar som är av vikt för akvarier, till exempel monokloramin.

Tabeller över vattensammansättningen (nytt fönster)