Plåt över gatubrunn

Undrar du över brunnsplåtarna?

Med en plåt över gatubrunnen har vi möjlighet att leda bort vatten från belastade delar av nätet vid skyfall.

Gatubrunnar, eller gallerbrunnar, rännstensbrunnar och dagvattenbrunnar som de också kallas, finns runt om i våra städer så att regnvattnet kan rinna undan. Men ibland blir det för mycket vatten i ledningarna vilket kan leda till översvämningar. Därför sätter VA SYD ett lock av plåt ovanpå vissa gatubrunnar för att styra vattenflödena när det regnar väldigt mycket. Vilka brunnar som plåtas är noga uttänkt och beräknat. Med olika stora hål i plåtarna kan olika mycket vatten rinna ner i brunnarna.

Genom att på detta sätt leda vattnet dit vi vill hjälper vi till att minska risken för översvämning när det regnar riktigt mycket eller är skyfall. Delar av ledningsnätet som vi vet är extra hårt belastade kan då skonas och vattnet kan fortsätta till ett ställe där det inte gör skada. Fiffigt, eller hur?


Innehållsansvarig: webbredaktionen