Dalby vattentorn

Väderradar ska förutspå regn

Under sommaren 2018 testar VA SYD en väderradar på Dalby vattentorn. Radarn kan hjälpa till att analysera regnmoln och därmed förutspå skyfall och förebygga skador.

Radarbilden publiceras på en hemsida som både VA SYD och enskilda kommuner kommer att ha stor nytta av i det dagliga arbetet. Med hjälp av informationen kommer VA SYD att kunna agera snabbare och styra ledningsnätet på ett mer effektivt sätt vid stora regn.

Det leder i förlängningen till att VA SYD med radarns hjälp kan förhindra eller mildra effekterna av källaröversvämningar vid kraftiga regn och skyfall. Det kommer också att förbättra styrningen av pumpstationer och förvarningssystem till driftpersonal och externa aktörer som kommunerna.

Efter sommarens provperiod analyseras och utvärderas resultaten. Om resultaten slår väl ut är tan-ken att installera en permanent väderradar inom VA SYDs verksamhetsområde under 2019.

Väderradarprojektet är ett samarbete mellan VA SYD, LTH/Lunds Universitet, Sweden Water Rese-arch och SMHI.

Det finns flera andra forskningsområden som kan använda väderradarn, till exempel luftkvalitet och klimat. Den långsiktiga satsningen med väderradarn kommer att gynna både VA-branschen och forskningssamfundet vid Lund Universitet. LTH har därför ansökt om investeringsmedel för att köpa in väderradarn för forskningsändamål för till exempel VA-tekniska och hydrologiska tillämpningar.

Här kan du titta på bilden från väderradarn

Ladda ner lathund för att läsa av väderradarn

Fakta om väderradarn

Radarn kan mäta nederbörd på tre mils radie och övervaka regn på fem mils radie från Dalby vat-tentorn där den monteras. Mätningen kommer att vara effektiv inom VA SYDs kommuner (Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv) men även Lomma, Staffanstorp, Kävlinge, Vellinge, Sjöbo, Höör, Hörby och Svedala kommer till stor del täckas in av radarmätningen.

Radarn använder så kallad X-band väderradarteknik som kan mäta högupplöst nederbörd i lokala molnformationer. Tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren och kan idag användas som ett komplement att styra VA-system. I Danmark används X-band väderradarteknik sedan några år till-baka i forskningssammanhang och senaste året har till exempel Aarhus och Köpenhamn installerat väderradarstationer med lyckat resultat.

Skillnaden mellan konventionell väderradar, så kallad C-band som SMHI har i Sverige, och X-band väderradar är att X-band radar erbjuder en betydligt högre upplösning av uppmätt nederbördsdata. Den danska VA-branschen är överens om att väderradartekniken är här för att stanna och den ses som en självklarhet i framtidens VA-verksamhet.

Innehållsansvarig: webbredaktionen