Skyfallsplanen

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Projektet Tillsammans gör vi plats för vattnet är ett samarbete mellan VA SYD och Malmö stad som syftar till att skapa en stad med ett hållbart och robust dagvattensystem.

Tillsammans gör vi plats för vattnet handlar om att se helheten för dagvattenhanteringen, och att involvera fler av stadens aktörer i arbetet. Som ansvarig för stadens dagvattensystem är VA SYD en viktig aktör när det gäller att hantera ökade regnmängder i ett förändrat klimat. Nu lägger vi in ytterligare en växel och intensifierar vårt arbete för att kunna hantera allt kraftigare regn i staden. Därför startar vi ett flerårigt projekt, Tillsammans gör vi plats för vattnet, som kräver flera olika kompetenser.

Grunden för arbetet är ett nära samarbete med Malmö stad, men också ökad dialog med fastighetsägare, verksamheter, offentlig sektor och alla andra som är intresserade av frågan. Målet är ett arbetssätt där alla vi som bor och verkar i staden jobbar åt samma håll: för en stad med ett hållbart och robust dagvattensystem, där vi tillsammans gör plats för vattnet. Arbetet utgår från Skyfallsplan för Malmö. 

Ladda ner Skyfallsplan för Malmö

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa