Eslövs vattentorn

Eslöv hårt drabbat av översvämningar

Torsdagen 3 augusti föll ett häftigt regn över Eslöv med översvämningar som följd. Vi påminner alla drabbade om att vända sig till sitt försäkringsbolag men också att rapportera till oss.

Torsdagen 3 augusti föll stora mängder regn över Eslöv som orsakat översvämningar på flera ställen i Eslövs tätort, men som också drabbat enskilda fastighetsägare. Just nu utreder både Eslövs kommun och VA SYD skadorna.

Om du har drabbats, tänk på att

  • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
  • Kontakta ditt försäkringsbolag
  • Rapportera källaröversvämning hos VA SYD

Läs mer om källaröversvämningar

Det är viktigt att du kontaktar både VA SYD och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag hjälper till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. 

Vi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. Därför är det värdefullt för oss att få information om översvämningar inom våra medlemskommuner, för att kunna kartlägga och analysera funktionen av vårt ledningsnät. Rapportera därför om du haft en källaröversvämning till oss via länken eller kontakta Kundservice 040-635 10 00.

Om du senare anser dig ha ett krav gentemot VA SYD för självrisk eller annat, skicka detta krav till kund@vasyd.se. Alla skadekrav utreds enskilt. Läs mer ersättning och skadekrav  

Innehållsansvarig: webbredaktionen