Dagvatten

Kundundersökning om skyfall pågår

Ca 400 slumpvis utvalda malmöbor kommer att bli uppringda för att svara på frågor som en del i vårt projekt Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Som en del av projektet Tillsammans gör vi plats för vattnet genomför VA SYD en undersökning kring kunskap och attityd till skyfalls- och klimatrelaterade åtgärder i staden. Ca 400 slumpvis utvalda malmöbor kommer att bli uppringda. Det är Norstat som på uppdrag av vår kommunikationsbyrå Gullers Grupp ringer privatpersoner och bostadsrättsföreningar i Malmö. 

Innehållsansvarig: webbredaktionen