Utjämningsmagasinet i Djupadalsparken

Nu inviger vi vattenmagasinet i Djupadalsparken

Under försommaren blev utjämningsmagasinet under Djupadalsparken klart. 30 september är det dags för invigning.

30 september 2016 invigs det underjordiska utjämningsmagasin som VA SYD byggt i Djupadalsparken i Malmö. Magasinet syns inte ovan jord. Men bara för att det inte syns betyder det inte att det är oviktigt. Tvärtom – anläggningen förebygger källaröversvämningar i sydvästra Malmö, i områdena Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden.

Betongbassängen under jord är 15 meter bred, 40 meter lång och 2,6 meter djup och rymmer 1 500 kubikmeter vatten – det är ungefär lika mycket som 7 500 fulla badkar.

En av de stora utmaningarna i projektet har varit hanteringen av jordmassorna vid grävningen, VA SYD har bara kört bort en liten del av allt som tagits upp. Nästan 5 000 kubikmeter av jorden finns kvar och har återanvänts till att göra backen i parken både högre och brantare. Kul om man vill springa, rulla eller åka kälke! Det har också gjort att koldioxidavtrycket från arbetet har kunnat minimeras. Backen har formgivits i samråd med Gatukontoret.

Speciellt med arbetet i Djupadalsparken är att magasinet byggs i spillvattennätet* istället för i dagvattennätet eller det kombinerade avloppssystemet. Under senare år har det visat sig att det separerade spillvattensystemet i centrala Malmö tar emot stora mängder tillskottsvatten vid kraftiga sommarregn, vilket orsakat omfattande problem med källaröversvämning.

Översvämningsproblematiken är en högt prioriterad fråga för VA SYD, detta är bara en av många åtgärder som gjorts och görs i Malmö. Den totala kostnaden för projektet uppgår till cirka 11,5 miljoner kr.

Invigningen är kl 12.30 och sker tillsammans med elever från Djupadalsskolan och invigningstalare är Carina Svensson, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

*Spillvatten innebär orenat vatten från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa