Åtgärdsplan för Malmös avloppsledningsnät klar

Åtgärdsplanen ger en överblick av hur ledningsnätet ser ut idag, och vad som behövs göras i framtiden.

Åtgärdsplanen har tagits fram för att se hur avloppen ser ut i Malmö idag och för att sammanfatta de undersökningar som gjorts inom området. Utifrån detta kan man ge förslag på vad som behöver göras i framtiden.

Ledningsnätet åldras, och en allt större del har passerat bäst före-datum. Därför behövs investeringar för att i framtiden minska risken för källaröversvämningar vid regn, minska föroreningsbelastningen på mottagande vattendrag och minska mängden dagvatten till de ledningar som leder bort spillvatten (vatten från toalett, dusch och vask). Att förändra avloppssystemet är en utmaning som kräver samverkan och förståelse över förvaltningsgränser och även ett engagemang från kommunens invånare.

Åtgärdsplanen kommer att fungera som ett underlag som motiverar investeringar för förbättring på ledningsnätet. Planen kommer att vara ett levande dokument som uppdateras årligen. Målen med åtgärdsplanen är att:

  • Presentera Malmös avloppsförhållanden och nuvarande utmaningar
  • Sammanfatta vilka utredningar som gjorts
  • Presentera framtida åtgärdsförslag i kategorierna: pågående, planerade, kommande och potentiella åtgärder
  • Ge förslag på åtgärder som minskar risken för källaröversvämningar vid regn, minskar föroreningsbelastningen på mottagande vattendrag samt minskar mängden tillskottsvatten till ledningar som leder spillvatten

Läs åtgärdsplanen här (nytt fönster)

Du kanske även vill läsa