Marken längs sträckningen av Malmö avloppstunnel kommer att undersökas med olika borrprov. Första borrningen sker på Rosendals pumpstation och sedan följer borrning på olika platser i Malmö.

Arbetet utförs av Ramböll på uppdrag av VA SYD. Resultatet kommer att ligga till grund för planeringen av Malmö avloppstunnel. 

Läs mer om Malmö avloppstunnel.