Orenat avloppsvatten till Sege kanal resultatet av gamla ledningar

Natten till idag, torsdag den 20 oktober, inträffade ett haveri på en tryckledning som går från pumpstationen Rosendal i Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk. Det ledde till att orenat avloppsvatten rann ut i Sege kanal, så kallad bräddning.

Avloppsvatten bräddades till Sege kanal under cirka sex timmar med ett genomsnittligt flöde på 200 liter per sekund, vilket innebär en uppskattad volym om 4 000 m3.

Ledningen reparerades akut under natten för att så snabbt som möjligt återgå till normal drift. Inga rapporterade översvämningar i källare har inkommit under morgonen, så den snabba insatsen ledde till att olägenheter för boende i centrala Malmö har kunnat undvikas.

Nästa steg är att i möjligaste mån med sugbil samla upp det bräddade avloppsvattnet från Sege kanal i närheten av utloppet från nödbräddningsledningen. Avloppsvattnet körs sedan till Sjölunda avloppsreningsverk för rening. VA SYD tittar på lösningar för att förbättra tryckavloppssystemet i staden och utredningen runt Malmö avloppstunnel är en viktig del i detta arbete.

Detta haveri innebär inga risker för hälsa och miljö, men visar på sårbarheten i Malmös åldersstigna tryckavloppsledningsnät.

– Det visar på behovet av en långsiktig och stabil lösning för Malmös ledningsnät, säger Ulf Nyberg, avdelningschef på VA SYD. Det var tur i oturen att ledningarna brast just i natt. Dels är belastningen låg på systemet just då eftersom många sover, dels regnade det inte så det var inte så mycket vatten i ledningarna.