Den första turen börjar v 18-19 i Kölnan. Du kan se hela schemat i broschyren "Din koloni 2016". Där hittar du också all övrig information du behöver om vatten, avlopp och avfall för koloni.