VA SYD
Källby dammar

Fiskdöd i dammarna vid Källby

Det varma vädret och ett driftfel är troligen orsak till att ett antal fiskar hittats döda i Källbydammarna vid avloppsreningsverket i Lund.

Fredan den 20 juli upptäckte VA SYD döda fiskar i Källbydammarna. Det rör sig om mellan 250 och 400 fiskar. Orsaken till händelsen är ett driftfel kombinerat med värmen som försämrar vattnet. 

- Det var en störning i en del av anläggningen som påverkade omrörning och luftning av ett av reningsstegen. Det ledde till att det utgående vattnet fick högre halter av bland annat kväve och fosfor. Tillsammans med minskande vattenflöden och algblomning på grund av värmen blev vattnet i dammarna för syrefattigt för fiskarna, säger Andreas Lagerblad, avdelningschef för avloppsvattenavdelningen. 

Vad gör VA SYD nu?

Vi har personal på plats för att ta bort de döda fiskarna. Vi har satt in extra rondering och mätningar av vattenmiljön i dammarna. Vi har rapporterat händelsen till miljöförvaltningen och följer situationen genom utökade mätningar. Sedan början av veckan har driften varit normal på avloppsreningsverket.

På Källby avloppsreningsverk finns ett stort dammsystem som utgör den sista delen av reningsprocessen. Dammarna är också ett uppskattat rekreationsområde med ett rikt fågelliv. 2013-2014 tömdes dammarna för att fiska upp de stora karpar som fanns i dammarna, eftersom de orsakade kraftig algblomning och utsläpp av fosfor till Höje å. Det är inte positivt för vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden att det finns så mycket fisk i dammarna, men det går inte att förhindra att mört och andra fiskar som normalt finns i Höje å kommer in i dammarna och växer till där. Däremot är det förbjudet att sätta in fisk i dammarna och att fiska i dem.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa