Detta efter att ha prövat överklaganden från miljönämnderna gällande tre mål om slamspridning; för VA SYDs del i Lunds kommun men även i Landskronas kommun.

Kommuner får inte förbjuda spridning av godkänt slam, nytt fönster öppnas (cirkulation.com)

Fakta slam
Slam är en näringsrik rest som bland annat innehåller mullbildande ämnen och cirka tre procent fosfor. Det uppkommer vid avloppsvattenrening där det genomgår rötning och avvattning. Därefter lagras det i sex månader innan det sprids på åkrar som gödningsmedel.