VA SYD
Biltvätt

Stora biltvättarhelgen 21-22 april

Varje år görs 30 miljoner biltvättar i Sverige, av dessa sker 20 miljoner på gatan. Använd istället biltvätten för renare miljö.

Stora biltvättarhelgen är en helg som vill uppmuntra till att tvätta bilen miljöklokt. I år infaller det den 21-22 april. #Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats.

Klicka här för att läsa om hur du tvättar bilen miljövänligt.

Visste du att:

  • Fultvätt är att tvätta bilen direkt på gatan och låta det orenade smutsvattnet rinna rakt ut i det närmaste vattendrag, sjö eller hav.
  • Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljöfarliga tungmetaller och gifter som olja, kadium, bly, nickel, krom och zink.
  • Det är miljön som får ta kostnaden av fultvättandet på gatan. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.Källa: Svenskt Vatten.

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa