Sortera ut - Allt som blir kvar

Varför ska vi samla in matavfall?

Kommunfullmäktige i Malmö och Burlöv fattade beslut om obligatorisk matavfallsinsamling i december 2011. Beslutet innebär att alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall. Genom att sortera ditt matavfall gör du en värdefull insats för miljön och det är vi tacksamma för.

Varför är det obligatoriskt?

Det började med frivillig insamling av matavfall i Malmö 2008. InsamIingstakten gick ganska långsamt och i slutet av 2011 samlade vi in 12% av matavfallet. Efter beslutet om obligatorisk matavfallsinsamling har insamlingen ökat i snabb takt.

Hur mycket matavfall samlar Malmö- och Burlövsborna in idag?

Idag samlar vi in 31 % av matavfallet. Målet är att 40 % av matavfallet ska samlas in senast 2015. Tack alla Malmö- och Burlövsbor som gör ett fantastiskt jobb!

Varför ska jag sortera ut mitt matavfall?

Ditt matavfall omvandlas till miljövänlig biogas som används som bränsle för bussar och bilar och till biogödsel för våra åkrar. Genom att sortera matavfall gör du en värdefull insats för miljön.

Vad tjänar jag som kund på att sortera ut matavfall?

Vi tjänar alla på att minska vårt beroende av fossila bränslen som olja, bensin och naturgas, eftersom de inte kommer att finnas för all framtid. Därför måste vi arbeta med andra energikällor som till exempel matavfall. Det är smart att göra biogas av matavfall som det finns mycket av. Vi minskar koldioxidutsläppen, vilket är bra för klimatet.

Hur mycket mat slängs i Malmö och Burlöv?

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Malmö och Burlöv varje år. Ett medelhushåll i Sverige slänger 5,6 kg matavfall varje vecka. Det bästa är förstås att äta upp maten, men det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och göra biogas och biogödsel av.


Besök gärna vår sida om matavfall, nytt fönster öppnas


Tack för maten!

Innehållsansvarig: webbredaktionen