VA SYD deltar i studie om mikroskräp i haven

Nedskräpningen av världshaven är ett stort problem och den svenska västkusten är ett av de värst drabbade områdena i Europa. Strömmar för med sig skräp från hela Nordostatlanten och spolar upp nästan 8 000 kubikmeter skräp varje år. Tidigare har fokus varit på synligt skräp, men ny kunskap visar att problemet med nedskräpning i havet är mycket större än så. Havet är fullt av mikroskopiskt små skräpbitar och de flesta består av plast.


Var kommer all plast egentligen ifrån?

Det mesta består av engångsprodukter från vanliga konsumenter. Plast som hamnat i havet stannar kvar där, men vattnets rörelser, nötning mot stränder och solljus gör att plasten sönderdelas och med tiden blir bitarna så små att de inte är synliga för blotta ögat.

Mikroplaster kan även vara tillverkade för att vara just små. De används till exempel i rengöringskrämer, kosmetika, tandkräm och polermedel. Små plastpartiklar kan också lossna från fleece och syntetmaterial när de tvättas.


Även om mycket plast avskiljs i reningsverken släpps nästan 70 miljoner mikroplastpartiklar per timme ut i havet från ett stort svenskt reningsverk. Partiklarna kan misstas för mat av plankton och musslor. När de äts av större djur vandrar plasten upp i näringskedjan. En genomsnittlig europeisk skaldjursätare kan få i sig omkring 11 000 plastpartiklar per år.

Något som förvärrar problemet är att havet även innehåller låga koncentrationer av miljögifter som tas upp av mikroplasten och kan förgifta planktonätande fiskar.


VA SYD bidrar till att skapa en kunskapsgrund

VA SYD kommer under 2015 bidra till att skapa en kunskapsgrund om mikroskräp genom att delta i en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet ordnar. Forskare på IVL ska mäta halterna av mikroskopiskt skräp i vattnet utmed skånska kusten för att få större kunskap om olika typer av skräp och källor till utsläpp. I undersökningen sponsrar VA SYD en av provpunkterna som kommer att vara utanför Sjölunda i Malmö.


Vill du veta mer? Se filmklippet Strömmar av plast från Havsmiljöinstitutet.


Vad du kan göra för att minska mängden mikroplast i haven

Lösningen är klassisk, det vill säga ingen kan göra allt men alla kan göra något, till exempel kan du gör det här:

  • Släng aldrig skräp i naturen.
  • Bojkotta hygienprodukter med mikroplaster i. Läs innehållsförteckningen - står det polyethylene, pe, innebär det att produkten innehåller plast.
  • Tvätta mindre (och gör nåt roligare istället). Stora mängder plastpartiklar från fleece och andra syntetkläder lossnar i tvätten.

Innehållsansvarig: webbredaktionen