Åtrevinnningsrum

Idé- och innovationstävling om framtidens avfallshantering

Vi bjuder in till en innovationstävling om utformning av framtidens avfallshantering. Hur kan avfallshantering fungera i den hållbara staden?

Tävlingen är öppen för alla externa aktörer, yrkesverksamma liksom studenter med F-skattsedel. Tävlingsbidragen ska ge inspiration till goda lösningar för avfallshantering i den täta och hållbara staden. Tävlingsresultaten och vinnarna kommer att presenteras under Almedalsveckan i Visby, juli 2016.

Tävlingen sker i två steg och genomförs med stöd av Vinnova. I samarbete med VA SYD, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad, MKB och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, bjuder Malmö stad in till innovationstävlingen.

Tävlande ska utveckla förslag till lösningar av hela, eller delar av, avfallshanteringen i en tät och hållbar stadsmiljö med höga krav på tilltalande funktion, utseende och mångsidig användbarhet av gemensamma ytor.

Innovationstävling i två steg

Tävlingens första steg är en öppen och anonymiserad idéomgång där tävlande skickar in en kort beskrivning och illustration av sin idé samt en motivering till varför deras bidrag ska väljas ut. I steg två kommer alla tävlingsteam få kontakt med personer som kan bidra med olika kompetenser som kan bidra till att utveckla tävlingsteamens idéer. Alla förslag som går vidare till steg två kommer att belönas med 100 000 kr och presenteras tillsammans med den slutliga vinnaren på ett seminarium under Almedalsveckan i början av juli 2016. Det vinnande bidraget belönas med ytterligare 100 00 kr.

Viktiga datum

Tävlingen öppnar 3 februari 2016.

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag:
Steg 1: 11 april 2016
Steg 2: 7 juni 2016

Utmaningar för framtidens avfallshantering

För att skapa städer som är miljövänliga, attraktiva och socialt hållbara är det viktigt att städer växer inåt genom förtätning och tät stadsbyggnad. Men förtätning av städer leder till att markutnyttjandet ökar, tomterna blir trängre och det blir allt svårare att få plats med alla funktioner som ska rymmas i en hållbar stad. Samtidigt höjs ambitionerna för källsortering och hushållsnära hantering av olika avfallsfraktioner. Ambitionerna för såväl återanvändning som cirkulär ekonomi är höga.

Det täta stadsbyggandet och höga ambitioner för återanvändning skapar en rad utmaningar för den framtida avfallshanteringen: mer avfall per yta att förvara och transportera, fler fraktioner och ökad närhet, funktionsblandning hushåll/verksamheter, trafiksystem som prioriterar fotgängare och cyklister och ökande krav på transporter, trängsel, föroreningar, buller och trafiksäkerhet.

Ladda ned tävlingsprogrammet (nytt fönster) PDF-dokument

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa