Kvalitetssäkring av din soptömning med hjälp av chip

Alla  våra kärl, både för matavfall, restavfall och trädgårdsavfall, har ett chip eller tagg sedan flera år tillbaka. Denna är till för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra tjänster. Taggen läses av automatiskt varje gång kärlet töms på sopbilen. När kunden ringer kan VA SYDs kundservice direkt se om kärlet blivit tömt som det ska. På så vis kan vi säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

Att tagga kärl används generellt i avfallsbranschen. Taggningen kan enbart visa om kärlet blivit tömt.