Besökare på återvinningsstation

Stängning av återvinningsstationer

Torsdagen den 26 februari stängde Förpacknings- och tidningsinsamlingen följande återvinningsstationer i Malmö:

Kilowattgatan, Höja - vi hänvisar till Västra Skrävlingevägen 149
Sommarvägen, Sibbarp - vi hänvisar till Västra Bernadottesgatan/ Roddaregatan
Krossverksgatan, Limhamn - vi hänvisar till Västra Bernadottesgatan/ Roddaregatan
Idrottsplatsen, Tygelsjö - vi hänvisar till Laavägen vid vändplatsen

FTI kan inte få förlängt bygglov på platserna, utan måste ta bort återvinningsstationerna och därefter söka nytt bygglov. Nästa bygglov kommer att bli permanent.
FTI kommer att öka tömningarna på kringliggande återvinningsstationer under tiden de är borta.

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Flera av dessa återvinningsstationer har historiskt endast fått tillfälliga bygglov för den placering de har idag. Enligt Plan-och bygglagen (PBL) så ska sådana tillstånd tidsbeg­ränsas och tillståndet får endast förlängas en gång. Sedan måste byggnaden (i detta fall återvinnings­stationen) tas bort och de ansvariga måste söka ett permanent tillstånd om man vill fortsätta använda marken för ändamålet.