Förskjutning av sophämtning

Har du sophämtning den 25 december eller 1 januari kommer ditt kärl att tömmas en dag efter ordinarie tömningsdag. Detta innebär att om din ordinarie hämtningsdag är fredag hämtas dina sopor på lördag dessa två veckor. På julafton, nyårsafton och trettondagen sker sophämtningen som vanligt.

Under 2016 låter vi udda bli jämnt

2015 har 53 veckor så vi får två udda veckor efter varandra. Detta innebär att de kunder som har hämtning udda veckor kommer under 2016 ha jämna veckor och vice versa. Kunder med udda veckor har hämtning v 53 2015 och sen v 2 2016, kunder med jämna veckor har hämtning v 52 2015 och sen v 1 2016. Detta berör alltså endast kunder med hämtning varannan vecka och gäller mat-, rest- och trädgårdsavfall.

På Mina sidor kan du själv följa dina abonnemang, fakturor och hämtningsdagar

Mina sidor kan du som är villakund logga in med BankID och se alla dina abonnemang hos oss. Du kan se dina fakturor och vilka veckor och dagar som du har avfallshämtning. Du kan också registrera din vattenmätarställning och följa din förbrukning. Välkommen in!

Öppettider Kundservice under helgerna

  • 23/12 8-16.30
  • 24/12 Stängt
  • 25/12 Stängt
  • 31/12 Stängt
  • 1/1 Stängt
  • 5/1 8-14
  • 6/1 Stängt

Kontakta Kundservice på kund@vasyd.se eller på 040-635 10 00 om du har några frågor.