VA SYD sänker avfallstaxan 2018

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 2 procent i Malmö stad och Burlövs kommun.

VA SYDs avfallstaxa för villor och flerfamiljshus ligger bland de lägsta i landet. Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 2 procent i Malmö stad och Burlövs kommun. Taxan kommer även nästa år att vara bland de lägsta.

- Taxesänkningen beror framför allt på att de nya insamlingsentreprenaderna, som startade i år, innebär betydligt lägre kostnader för VA SYD, säger Annika Sevrell, avdelningschef avfall.

Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan den 11 december i Burlöv och den 20 december i Malmö. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

Några förändringar i avfallstaxan:
• Avgifterna för kärlabonnemang sänks för flerbostadshus och verksamheter
• Avgifterna för villakärl med tömning varje vecka höjs.

- Vi höjer avgiften för villakärl med tömning varje vecka, då vi av miljöskäl vill att så många av villaägarna som möjligt går över till varannan veckas tömning, så att vi kan optimera sophämtningen och minska transporterna i stadsmiljön. Det är mer fördelaktigt ekonomiskt för kunderna att gå över till varannan veckas tömning och räcker inte kärlet till kan kunden välja att byta till en större kärlstorlek genom att kontakta VA SYDs kundservice, säger Annika Sevrell. Varannan veckas tömning är bra både för plånbok och miljön, fortsätter Annika Sevrell.

• Viktbaserad avgiftsmodell införs för fettavskiljare samt för vissa enskilda avlopp. Idag är taxan baserad på tankens storlek.

Den nya taxan finns i sin helhet på vasyd.se

Sortera i fyrfackskärl med start 2019
• VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö stad och Burlövs kommun för fastighetsnära källsortering av förpackningar under 2019. Förändringen genomförs först 2019, då det krävs speciella fyrfacksfordon och inköp av nya fyrfackskärl.
• Syftet med fyrfackskärlen är att öka insamlingen av förpackningsmaterial, för idag hamnar återvinningsbart material i alltför stor grad i restavfallet (vanliga soppåsen). De två kärlen kommer att ha totalt åtta fack för restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas.
• Sortering i fyrfackskärl finns redan i flertalet skånska kommuner, cirka tre fjärdedelar har infört fyrfackskärl de senaste åren och fler är på gång.
• 8 av 10 är positiva till att sortera förpackningar, tidningar, mat- och restavfall i kärl med flera fack på sin tomt enligt VA SYDs kundundersökning i november 2017.


Innehållsansvarig: webbredaktionen