VA SYD sänker avfallstaxan 2017

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.

- Anledningen till taxesänkningen är framför allt att de nya insamlingsentreprenaderna, som startar i april nästa år, innebär betydligt lägre kostnader för VA SYD, säger Annika Sevrell, avdelningschef avfall.

Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan den 19 december i Burlöv och den 20 december i Malmö. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

Några förändringar i avfallstaxan:

• Avgifterna för kärlabonnemang sänks för flerbostadshus och verksamheter

• Taxan för trädgårdskärlen sänks kraftigt

• Villakärlen för rest- och matavfall får oförändrad avgift

Vår taxa var bland de 10 lägsta i landet 2015 för både villor och flerfamiljshus. Taxan kommer även i fortsättningen vara bland de lägsta i landet. Från och med den 1 januari finns den nya taxan på vasyd.se

Innehållsansvarig: webbredaktionen