I Lindängen finns ReTuren - en kvartersnära återbrukscentral. ReTuren är en mötesplats där du kan lämna ditt miljöfarliga avfall, återbruka och delta i workshops och andra aktiviteter. 

För närvarande finns ReTuren på Mötesplats Lindgården på Lindsängsplan 4, mittemot Lindängenbiblioteket. Våren 2018 flyttar verksamheten till en paviljong när Lindgården rivs. 

ReTuren drivs av VA SYD, Sysav, STPLN, RSMH och Malmö Stad.

Läs mer på Malmö Stads hemsida.