VA SYD avslutar pilotprojektet ReTuren på Lindängen

VA SYD har fattat beslut om att avsluta pilotprojektet ReTuren på Lindängen i Malmö. Projektet har tagits väl emot på Lindängen och engagerat många, men resurserna har inte räckt till för att driva projektet vidare i denna form.

Verksamheten kommer att avvecklas och den kvartersnära återbrukscentralen ReTuren stänger den 1 oktober. Beslutet om att stänga ReTuren har tagits av VA SYDs innovationskommitté med tjänstemän och politiker från VA SYD.

Den samlade bedömningen gör att vi stänger den 1 oktober. Vi har testat konceptet sedan starten i november förra året och vi kan konstatera att det är ett resurskrävande projekt. Vår utvärdering visar att vår organisation inte är rustad för att driva anläggningar med den här typen av verksamhet. Vår kärnkompetens är insamling av avfall och information kring avfallshantering, men pilotprojektet ställer nya krav när det gäller bemanning och drift.

– Det här är givetvis ett mycket tråkigt beslut att behöva fatta, speciellt eftersom ReTuren tagits så väl emot på Lindängen. Men ReTuren har varit ett pilotprojekt som vi drivit för att pröva ett helt nytt koncept. Nu väljer vi att stänga för att omforma konceptet eftersom resurserna inom VA SYD inte räcker till. Vi behöver nu fundera på hur vi kan gå vidare för att skapa en hållbar organisation och ett koncept som kan verka långsiktigt och över hela staden. VA SYD tror på kvartersnära återbrukscentraler men tror att det måste ske i en annan form och på ett annat sätt.

– Arbetet med att utveckla ReTuren kommer att fortsätta. Nu tar vi vara på allt det positiva pilotprojektet lärt oss och ambitionen är att omforma konceptet så att det blir mer fokus på vår kärnverksamhet, säger Annika Sevrell, chef Avfallsavdelningen VA SYD.

ReTuren är VA SYDs kvartersnära återbrukscentral som tar ett helhetsgrepp för att främja hållbar avfallshantering och att minimera avfallet. På ReTuren kan våra kunder lämna farligt avfall, byta prylar och delta i olika kreativa aktiviteter. ReTuren vänder sig till boende i flerfamiljsfastigheter i staden.