Hämtning av Grovavfall

Test med passersystem i Norra Hamnen

Mellan 18 juni och 5 juli testas ett passersystem på återvinningscentralen i Norra Hamnen.

Även om de flesta besökare sköter sig, utsätts Sysavs medarbetare ibland för hotfulla situationer. Sysav vill förbättra arbetsmiljön och inför därför ett passersystem.

Systemet kommer att testas på Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö mellan 18 juni och 5 juli. Personal kommer att finnas på plats under testet och besökarna uppmanas att ha sitt körkort redo samt vara förberedda på att köer kan uppstå under testet.

Passersystemet kommer att införas på alla Sysavs återvinningscentraler i december. Läs mer på Sysavs webbplats

Innehållsansvarig: webbredaktionen