Avfallskvarn

Nytt insamlingssystem för matavfall

I Sverige samlas en tredjedel av vårt matavfall in för att omvandlas till biogas, men fortfarande saknar invånarna i 100 svenska kommuner denna möjlighet. Att finna lämpliga insamlingssystem för matavfall har varit speciellt utmanande i tätbefolkade områden, såsom i Stockholm, Malmö och Göteborg. Ett nytt insamlingssystem baserat på avfallskvarnar har installerats i ett bostadsområde i Malmö för att finna en lösning på problemet och resultaten är mycket lovande.

Sveriges biogasproduktion måste öka kraftigt för att Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål inom transportsektorn där vi har en vision om en FossilFri Fordonstrafik 2050. Idag är matavfall en av våra viktigaste substrat för att producera biogas. 1000 bananskal kan till exempel användas för att köra en bil 100 km. Idag kör var femte buss i den svenska kollektivtrafiken på biogas som till stora delar producerats av matavfall.

I den nypublicerade rapporten "New Collection System for Food Waste to Biogas" visar resultaten att hushåll med det nya systemet för insamling av matavfall baserat på avfallskvarnar separerar lika mycket matavfall från övriga sopor som i hushåll som använder en separat papperspåse för insamlingen. Dessutom visar studien att matavfallet som spolas ner i kökets avlopp effektivt kan samlas upp i en nergrävd tank utanför fastigheten som i sin tur enkelt kan tömmas av en tankbil en gång i månaden. "Logistiken kring insamlingen av matavfall i ett tätbefolkat område blir enklare med det nya systemet jämfört med det mer traditionella systemet där papperspåsar används för insamlingen" säger Åsa Davidsson vid LTH, en av författarna till rapporten. Mimmi Bissmont vid VA Syd i Malmö, som är en av de andra författarna, menar att "Projektet har visat att avfallskvarnar är ett fullgott alternativ till andra system och att det nu är troligt att det kommer att användas i Malmö i allt större omfattning".

Rapporten är publicerad av Energiforsk AB i Energiforsk Rapport 2015:01 ”New Collection System for Food Waste to Biogas” som finns att ladda ner här eller via hemsidan

 Nytt insamlingssystem av matavfall, öppnas i nytt fönster (sgc.se)PDF-dokument

Innehållsansvarig: webbredaktionen