Besökare på återvinningsstation

Nya återvinningsstationer i Malmö

Två nya återvinningsstationer på Kilowattgatan och Sommarvägen.

Senast den 31 maj kommer två nya återvinningsstationer att vara på plats, en på Kilowattgatan och en på Sommarvägen.

FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) har fått bygglov av Malmö stad för att kunna genomföra etableringen.

Innehållsansvarig: webbredaktionen