Ny renhållningsordning i Malmö stad och Burlövs kommun

Den nya renhållningsordningen är nu antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun och Malmö stad.

Den nya renhållningsordningen gäller från och med den 1 juni 2016 i Burlövs kommun och den 1 juli 2016 i Malmö stad.

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsplanen och föreskrifterna. Den nya avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige i Malmö stad den 26 maj och i Burlövs kommun den 23 maj 2016. Avfallsplanen är resultatet av många aktörers gemensamma arbete kring framtidens avfallshantering i Malmö och Burlöv. Vi har tillsammans med Sysav och dess övriga ägarkommuner samarbetat för att komma överens om gemensamma inriktningar för utveckling av regionens avfallshantering.

Innehållsansvarig: webbredaktionen