Läs om inriktningen för kommunernas avfallsverksamhet den kommande femårsperioden.

Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshanteringen.

Förslag till ny avfallsplan och lokala föreskrifter.