Nu är tömningen av trädgårdsavfall igång igen efter vinteruppehållet. Ett riktigt vårtecken! Trädgårdskärlet töms alltid varannan vecka. Har du tömning udda veckor startar insamlingen nu i vecka 9, övriga har sin första hämtning under v 10. Kontakta Kundservice eller logga in på Mina sidor (villakunder) om du är osäker på vilka dagar som gäller för dig.

Tänk på att på tömningsdagen ska kärlet vara utplacerat vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna. Kärlet ska vara utställt senast 06:30 på tömningsdagen.