Under tiden finns en tillfällig mindre pantmaskin på plats. Den tillfälliga pantmaskinen fungerar som de i livsmedelsbutiker – där du matar in flaskor och burkar en och en. Det går alltså inte att tömma en hel säck som tidigare. Behöver du panta en större mängd hänvisar Sysav till Källa Drycker som finns på Käglingevägen 23. De tar emot stora mängder burkar och PET-flaskor, dock ej glas.

Se mer information om Norra Hamnens återvinningscentral