Matavfall, Tack för alla dina bidrag

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin

Malmö och Burlöv sorterar ut mer matavfall än någonsin tidigare och vi tackar alla Malmö- och Burlövsbor för deras engagemang.

- Det är mycket positivt att insamlingen fortsätter att öka. Vi ligger på drygt 47 % och vårt nästa mål är att samla in 50 % till 2018, säger projektledare Ingela Morfeldt, VA SYD.

För att nå 50 procentsmålet krävs fortsatta ansträngningar. VA SYD bearbetar kontinuerligt de villor, flerfamiljsfastigheter och verksamheter som återstår. Informationsaktiviteterna fortlöper för att försöka få med dem som ännu inte har börjat sortera, så att vi kan öka insamlingen ännu mer. Just nu kan 93 % av villahushållen, 89 % av flerfamiljshusen och 69 % av verksamheterna sortera ut sitt matavfall.

  • Genom att sortera ut ditt matavfall, bidrar du till en minskad klimatpåverkan.
  • Matavfallet behandlas på förbehandlingsanläggningen på Sysav. Slurryn - den flytande massa som man gör biogas av – körs med lastbil till biogasanläggningen i Kristianstad.
  • Allt insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel.
  • Tar vi till vara allt matavfall och avloppsslam kan alla Malmös lokalbussar drivas med klimatsmart biogas.
  • Vi får samtidigt stora mängder biogödsel som kan användas i jordbruket, vilket gör att man kan minska produktionen av handelsgödsel.
  • När kampanjen startade 2012 samlade vi in 12 % av matavfallet i Malmö och Burlöv, nu samlar vi in drygt 47 %.
  • Det nationella insamlingsmålet ligger på 50 % insamlat matavfall till 2018.Du kanske även vill läsa