Hur minskar vi avfallet?
Bild på avfallstrappan som visar från avfallsminimering och förebyggande till den lägsta nivån med avfall som inte går att återvinna.

Hur minskar vi avfallet?

Varje svensk producerar 473 kilo sopor per år. Ska vi nå hållbarhetsmålen så måste avfallet minska. Ny forskning visar hinder och möjligheter för avfallsminimering.

Mimmi Bissmont är utvecklingsingenjör på VA SYD och har varit industridoktorand på Malmö universitet. Hon har i sin forskning undersökt hinder för att minska sitt avfall och hur de hänger ihop med strukturer i samhället och på individnivå. 

– Tidigare forskning kring avfallsminimering har handlat om attityder och motivation. Men det räcker inte utan är bara en del av lösningen, säger Mimmi Bissmont.

Mimmi Bissmont har dels djupintervjuat svenska hushåll som källsorterar men inte jobbar aktivt med att förebygga sopor, dels svenska bloggare med fokus på ”zero waste”.  Hennes studie av zero waste-bloggarna visar att dessa hushåll måste kämpa i vardagen för att minimera sitt avfall. Detta tyder på att förebyggande av hushållsavfall inte stöds av den svenska samhällsstrukturen och därför inte kommer att spridas av sig själv.

Därför är det svårt att minska avfallsmängderna

I sin forskning har Mimmi tittat på hinder för att minska sitt avfall. 

  • I Sverige är vi duktiga på att källsortera och det är paradoxalt nog ett av de främsta hindren. Problemet är att källsortering upplevs som bra nog och att man inte behöver göra mer.
  • Ett annat hinder är att det upplevs som svårt att inte shoppa. Ofta startar resan mot mindre avfall med en köpfri period.
  • Det finns också hinder kopplade till vad butiker erbjuder, t ex att det är svårt att hitta livsmedel utan förpackningar. Om vardagen ska gå ihop måste det vara enkelt.
  • Hinder finns även kopplade till möjligheten att kunna köpa hållbara, reparerbara, kemikaliefria produkter. Detta är svårt när man köper t ex elektronik, kläder och skor.
  • Ett annat hinder kan vara att en avfallsminimerande livsstil kräver nya vanor och rutiner. De berör inte bara mig och mitt hushåll. Som sociala varelser i ett gemensamt samhälle kan det vara svårt att gå utanför normen. 

5 tips till dig som vill minska ditt avfall

  1. Börja med att fundera över dina egna konsumtionsvanor. Hur konsumerar du och varför? 
  2. Vilka behov har vi och hur kan de tillgodoses?  Kan de tillgodoses på annat sätt än vi inköp av  grejor? Detta är kanske det svåraste konsumtionssteget för individen att påverka. Våra behov styrs till stor del av de samhällsstrukturer vi lever i. 
  3. I samband med införskaffande finns idag allt fler alternativ. Dela, hyra, låna är några exempel som blir allt vanligare. Om inte dessa är möjliga finns  kanske alternativet att köpa begagnade eller  reparerbara, långlivade produkter.
  4. Hur använder vi våra saker? Vårda, reparera,  upcycla är exempel på saker som ger längre livslängd.
  5. Kasta inte i onödan! Kanske kan grejor hitta ett nytt liv hos någon annan: sälj eller skänk. Om det är  avfall: sortera och återvinn. Och kom ihåg att saker du lämnar vidare får bara en förlängd livslängd om  det finns en villig mottagare. Så var beredd på att  även bli mottagare!

Här kan du läsa mer

Här finns en policy brief/sammanfattning av avhandlingen med rekommendationer (länk till pdf)

Här hittar du avhandlingen (länk till Malmö universitets publikationer)

Här kan du läsa mer om Mimmis forskning (pressrelease från Malmö universitet)

Om Mimmi Bissmont

Mimmi Bissmont har varit industridoktorand vid Malmö universitet och utvecklingsingenjör på VA SYD. Hon är anställd på VA SYDs Avfallsavdelning och arbetar med  att utveckla avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. 

Den 15 maj 2020 försvarade hon sin avhandling Reducing household waste – A social practice perspective on Swedish household waste prevention vid  Malmö universitet.  

Innehållsansvarig: webbredaktionen