Fyrfackskärl införs 2019

VA SYD kommer att införa fyrfackskärl för villahushållen i Malmö och Burlöv. Taxan för 2018 är ännu inte beslutad.

Politikerna i tekniska nämnden fattade beslutet att införa fyrfackskärl den 19 oktober 2016.

Förändringen genomförs först 2019, då det krävs speciella fyrfacksfordon och inköp av nya fyrfackskärl. Syftet med fyrfackskärlen är att öka insamlingen av förpackningsmaterial. Kärlen kommer att ha fack för restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, glas och metall.

Undersökningar visar att insamlingen av förpackningsmaterial ökar med ca 50 % när kommuner inför fyrfackskärl. (Källa Sweco 2012)

Systemet finns redan i flera skånska kommuner såsom Lomma, Lund och Helsingborg och är på väg att införas 2017 i till exempel Svedala och Kristianstad.

Taxa 2018

Taxan för 2018 är inte beslutad, utan är fortfarande ett förslag som ska godkännas under hösten i olika ägarnämnder och kommunfullmäktige. Vi kommer att gå ut med information när de nya taxorna är beslutade.

Du kanske även vill läsa