Bemannad Återvinningscontainer

Brist på containrar

Just nu har vi brist på containrar på grund av det extrema läget med översvämningarna.

Vi jobbar så fort vi kan, men det innebär att vi tyvärr inte kan tillgodose allas behov. Ring Kundservice 040-635 10 00 om du vill ha mer information.

Innehållsansvarig: webbredaktionen