Avfallskvarnen - ett smidigt alternativ

Avfallskvarnarna i Västra hamnen är unika i Sverige eftersom det malda matavfallet samlas upp i en tank istället för att bara skickas ut på avloppsledningen.

Genom att samla matavfallet i en tank kan vi hämta och behandla det separat i en biogasanläggning och få ut både biogas och biogödsel. Avfallskvarnarna i kvarteret Fullriggaren har utvärderats under två år och nu är rapporten klar och visar på ett positivt resultat.

Små skillnader på resultaten jämfört med insamling i papperspåse

VA SYDs analyser av avfallet visar inte på några skillnader i sorteringsbeteende mellan hushåll med kvarn och hushåll med matavfallsutsortering i papperspåse. Men fördelen med avfallskvarnen är att även drycker, såser och små matrester samlas upp till skillnad från matavfallet som sorteras i papperspåse.

Smidiga att använda

Att avfallskvarnarna är smidiga och enkla att använda framkommer tydligt. De nackdelar som nämns handlar främst om högt ljud, vibrationer och att malningen kan vara tidskrävande.

Tryggare med tiden

Våra intervjuer med hushållen visar att fem av sex hushåll med tiden har blivit allt tryggare med att använda avfallskvarnen. De flesta har anpassat sin användning efter hand, t ex genom att lära sig vilka avfallsslag som inte är lämpliga att mala. Exempel på avfall som inte mals är stora ben, nötskal och vissa fiskskinn.

Slutrapporten från kvarteret Fullriggaren Avfallskvarn till tank - Malmömodellen, öppnas i nytt fönster PDF-dokument 

Innehållsansvarig: webbredaktionen