Minska matsvinnet

VA SYD och Malmö stad jobbar för att minska matsvinnet.

Nästa vecka, den 24-28 november, genomför vi en kampanj där vi vänder oss till restauranger och matgäster på Malmö Centralstation. Vi vill att alla ska bli medvetna om hur mycket mat vi slänger i onödan. Dessutom vill vi ändra inställningen till doggy bagen hos både matgäster och restauranger. Under kampanjveckan erbjuder vi alla gäster och restauranger att använda våra doggy bags.

Vi kommer att ha en VA SYD eventyta i glashallen på Malmö Centralstation bemannad av personal från flera avdelningar på VA SYD. Vi delar ut doggy bags och har en instagramtävling.

"Fotografera dig själv med dina matrester och doggy bagen. Lägg upp bilden på Instagram och märk den med hashtaggen #ätuppmaten. Vinsten är en restaurangmiddag för två på restaurang Bistro Royal i den gamla kungliga väntsalen på Malmö Centralstation. Tänk på att ditt Instagram-konto måste vara öppet för alla för att vi ska kunna ta del av din bild. Sista tävlingsdatum är 30 november."

Lagad mat är resultatet av många människors arbete och jordens resurser. Vår kampanj vill uppmärksamma den värdefulla maten som slängs. Svinnet som ändå uppstår kan sorteras som matavfall och omvandlas till biogas som miljösmart fordonsbränsle.

Under vecka 48 genomförs på många platser i Europa kampanjen "Europa minskar avfallet". Det är ett EU-initiativ som genom olika aktiviteter och insatser vill uppmärksamma och minska sopmängderna i Europa. Att förebygga uppkomsten av avfall är det visionära målet inom EU. "Ät upp maten" är VA SYDs och Malmö stads kampanjbidrag till "Europa Minskar Avfallet".

Fakta om matsvinn

Med matsvinn menas de livsmedel som slängs men hade kunnat konsumeras om de hanterats annorlunda.

Varje år slängs cirka drygt en miljon ton mat i Sverige. Cirka 12 % eller 127 000 ton kommer från restauranger. 62 procent utgjordes av onödigt matavfall, så kallat matsvinn, och 38 procent utgjordes av oundvikligt matavfall som till exempel kaffesump och potatisskal.

Av de uppkomna matavfallsmängderna från restaurangerna utgjorde kött den enskilt största livsmedelskategorin med 40 procent följt av 37 procent främst bestående av pasta, ris och potatis samt frukt och grönsaker med 12 procent. Bröd och mejeriprodukter utgjorde 5 respektive 3 procent av matavfallsmängderna.

(Källa: SMED 2013 Svenska MiljöEmissionsData)

Fakta om doggy bagen

Doggy bagen är från början en amerikansk företeelse. I USA är det självklart att erbjuda restauranggästen att ta matresterna med sig hem i en doggy bag. Resterna kan bli lunch eller en ny middag tillsammans med andra rester. Det viktiga är att maten blir uppäten.

Åtta av tio svenskar ber aldrig att få ta med sig maten från sin tallrik hem. Nästan hälften av svenskarna tycker det är pinsamt att fråga efter doggy bag.

Restaurangerna är däremot positiva. Tre av fyra restauranger är positiva till att gäster ber om doggy bag, och över hälften kan tänka sig att vara mer aktiva och fråga gästerna om de vill ha med den överblivna maten.

(Källa: Enkät genomförd av Konsumentföreningen Stockholm).

Innehållsansvarig: webbredaktionen