Från 22 mars är det förändringar för några återvinningsstationer i Malmö kommun:

  • Stationen på Kilowattgatan i Malmö stängs på grund av nedskräpning
  • En ny station ställs upp i Tygelsjö vid Glostorpsvägen/Ambultsvägen.

Vid frågor som gäller återvinningsstationerna, kontakta FTI AB