Återvinningsstationer ger närboende möjlighet att lämna sina plast,- papper,- glas,- och metallförpackningar samt tidningar till återvinning. På Förpacknings och tidningsinsamlingens hemsida kan du hitta en återvinningsstation nära dig, och se när en station töms och städas.