Besökare på återvinningsstation

Ny återvinningsstation

Nyhet

Uppdaterad: 31 augusti 2018 09:24

Malmö

Den 3 september öppnar en ny återvinningsstation på Börringegatan på Mellanheden i Malmö.

Återvinningsstationer ger närboende möjlighet att lämna sina plast,- papper,- glas,- och metallförpackningar samt tidningar till återvinning. På Förpacknings och tidningsinsamlingens hemsida kan du hitta en återvinningsstation nära dig, och se när en station töms och städas.Innehållsansvarig: webbredaktionen